Ziņojumi kosmosam
Nenopietni par nopietno un nopietni par nenopietno
June 3rd, 2017 
03:41 pm - yes we can
ir alus.

bet viņš ir rūpīgi nolikts leckapī un tur arī pagaidām paliks.
03:43 pm - vot kveščens
ja tu būtu bēglis, vai tu paliktu latvistānā? tikai godīgi.
05:18 pm - dzīve
ir jāēd, jādzer, jāmīlējas, jādejo - un vispār jājandalējas. jo rīt var sākties karš. un tad to visu izdarīt būs daudz, daudz grūtāk.
This page was loaded Jun 25th 2017, 1:20 pm GMT.