Ziņojumi kosmosam
Nenopietni par nopietno un nopietni par nenopietno
June 2017 
10:50 am - deklarācija
11:05 am - (no subject)
11:52 am - democrazy   [ +24 ]
12:09 pm - democrazy 2   [ +5 ]
02:46 pm - ko saliedēsim?   [ +5 ]
03:25 pm - boms tricis   [ +2 ]
03:41 pm - yes we can   [ +2 ]
03:43 pm - vot kveščens   [ +1 ]
05:18 pm - dzīve   [ +2 ]
11:17 am - pie dzintara jūras...   [ +5 ]
12:02 pm - londona   [ +17 ]
01:36 pm - kroplis   [ +12 ]
01:40 pm - vot tā.
05:00 pm - nvo dm   [ +16 ]
09:35 pm - jopt
10:31 am - muahahahā lapsiņa   [ +4 ]
10:58 am - skaits   [ +4 ]
11:07 am - nationaldagen   [ +3 ]
12:37 pm - strah bļa
01:55 pm - polītiskā reklāmiņa
02:16 pm - democrazy
05:06 pm - (no subject)   [ +18 ]
11:47 pm - se   [ +8 ]
11:01 am - slepkavnieks un žēlastība   [ +70 ]
03:06 pm - keda   [ +17 ]
04:17 pm - just sayin   [ +45 ]
04:59 pm - svensonija beats jūkei   [ +1 ]
05:25 pm - beerdoxxing   [ +2 ]
06:11 pm - eksistenciālais tukšums
06:25 pm - (no subject)   [ +4 ]
09:19 pm - val   [ +12 ]
09:50 pm - urlatorijs
11:50 pm - moralizētājiem   [ +2 ]
12:12 am - (no subject)   [ +2 ]
11:46 am - (no subject)   [ +2 ]
07:17 pm - jptv   [ +4 ]
07:32 pm - vot tā   [ +7 ]
07:43 pm - (no subject)
07:50 pm - el stokholmo   [ +1 ]
09:23 pm - uz saulaino tāli
09:42 pm - sliktās ziņas par svensoniju   [ +8 ]
09:46 pm - alusvainealus   [ +1 ]
12:16 am - ze sekret
10:36 am - eu   [ +4 ]
10:38 am - koordinācijas centrs piedāvā
10:58 am - (no subject)
11:55 pm - cvk
11:57 pm - no nazi   [ +3 ]
12:14 am - dirskomforts   [ +13 ]
11:32 am - nac. lepnums   [ +5 ]
11:46 am - epopeja noslēgusies   [ +2 ]
05:30 pm - nacisti mūsdienāš   [ +5 ]
10:59 am - administratīvais ukazs mīlēt, cienīt, lepoties   [ +3 ]
03:52 pm - pif paf ojojoj   [ +9 ]
08:27 pm - in terrorissimo   [ +5 ]
10:16 pm - grozi vai negrozi
10:40 pm - nodokļi un veseļiba
10:41 am - cik daudz pasaka viens vārds   [ +2 ]
09:47 am - 5. pants   [ +15 ]
10:03 am - nowar   [ +1 ]
02:09 pm - alusoloģija   [ +9 ]
10:06 am - sukas   [ +1 ]
11:28 am - pipec
11:30 am - slimnieki
02:18 pm - metro ir draugs   [ +10 ]
02:45 pm - mans plāns veselības aprūpei   [ +6 ]
03:50 pm - informācijas kvalitātes kontrole ziņo   [ +2 ]
04:00 pm - pietiek   [ +2 ]
11:52 pm - briesmīgie imigranti ir slogs ekonomikai, jā, protams...   [ +1 ]
This page was loaded Jun 25th 2017, 1:26 pm GMT.