Ziņojumi kosmosam
Nenopietni par nopietno un nopietni par nenopietno
Commenting To 
19th-Jun-2017 02:09 pm - alusoloģija
ja humanoīdi žūpotu tā vietā, lai karotu, dzīve būtu daudz saulaināka.

paskatieties uz tiem sīņiem latvistānas lauku reģionos! vai viņi ietu kādu nogalināt? huju!

būs jāsāk izveikt kāda tautas alkogolizācijas kampaņa.
Comment Form 
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:
This page was loaded Jun 25th 2017, 1:17 pm GMT.