Ziņojumi kosmosam
Nenopietni par nopietno un nopietni par nenopietno
Commenting To 
19th-Jun-2017 10:03 am - nowar
man negribas ņemt rokās automātu.

nesaprotu šo ideju vispār.

rokās var turēt aluspudeli. bet priekš kam automātu? nafig.
Comment Form 
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:
This page was loaded Jun 25th 2017, 1:27 pm GMT.