Ziņojumi kosmosam
Nenopietni par nopietno un nopietni par nenopietno
cik daudz pasaka viens vārds 
16th-Jun-2017 10:41 am
Tomēr aizliedz cirka izrādēs Latvijā izmantot savvaļas dzīvniekus
Comments 
16th-Jun-2017 12:22 pm
Kurš vārds?
16th-Jun-2017 02:03 pm
tomēr
This page was loaded Jun 25th 2017, 1:30 pm GMT.