Ziņojumi kosmosam
Nenopietni par nopietno un nopietni par nenopietno
nodokļi un veseļiba 
15th-Jun-2017 10:40 pm
tās pāris reizes, kad svensonijā esmu bijis pie ārstiem, man prasīja tikai personas kodu. vai un kādus nodokļus esmu maksājis, neviens nepētīja. ak pareizi, nav jau ko pētīt, jo te ir obligātā nodokļu deklarācija katru gadu.
This page was loaded Jun 25th 2017, 1:19 pm GMT.