Ziņojumi kosmosam
Nenopietni par nopietno un nopietni par nenopietno
Commenting To 
15th-Jun-2017 10:16 pm - grozi vai negrozi
es aicinu visus lepoties ar jaunieviešamo veselības aprūpes modeli, kurā ir izveidoti atšķirīgi grozi. mēs esam gudra nācija - olas vienā kurvītī neturēsim!
Comment Form 
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:
This page was loaded Jun 25th 2017, 1:19 pm GMT.