Ziņojumi kosmosam
Nenopietni par nopietno un nopietni par nenopietno
grozi vai negrozi 
15th-Jun-2017 10:16 pm
es aicinu visus lepoties ar jaunieviešamo veselības aprūpes modeli, kurā ir izveidoti atšķirīgi grozi. mēs esam gudra nācija - olas vienā kurvītī neturēsim!
This page was loaded Jun 25th 2017, 1:18 pm GMT.