Ziņojumi kosmosam
Nenopietni par nopietno un nopietni par nenopietno
Commenting To 
15th-Jun-2017 08:27 pm - in terrorissimo
terorisms ir kā vēzis. tas aug no iekšienes, nevis ienāk no ārpuses. vienīgā reālā cīņa ar to sāpēs arī pašam pacientam. bez sāpēm to sakās ārstējam tikai šarlatāni, un rezultāts ir fatāls.
Comment Form 
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:
This page was loaded Jun 25th 2017, 1:25 pm GMT.