Ziņojumi kosmosam
Nenopietni par nopietno un nopietni par nenopietno
Commenting To 
15th-Jun-2017 03:52 pm - pif paf ojojoj
man bija nojausma, ka latvistānas militāristi nav īpaši gudri. tak nebiju gaidījis, ka viņi ir spējīgi uz šitādu vājprātu. izskatās, ka par civilhumanoīdiem viņiem ir pajāt. varam tikai iedomāties, ko šitādi lohi varētu sadarīt reāla kara apstākļos...
Comment Form 
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:
This page was loaded Jun 25th 2017, 1:23 pm GMT.