Ziņojumi kosmosam
Nenopietni par nopietno un nopietni par nenopietno
Commenting To 
14th-Jun-2017 05:30 pm - nacisti mūsdienāš
nacists ar automašīnu brauc virsū humanoīdiem demonstrācijā. tāda mums tā svensonija tagad ir. vai es tāpēc taurēju, ka armagedons un tā? nē. vienkārši nacistus ir jātiesā. 
Comment Form 
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:
This page was loaded Jun 25th 2017, 1:27 pm GMT.