Ziņojumi kosmosam
Nenopietni par nopietno un nopietni par nenopietno
epopeja noslēgusies 
14th-Jun-2017 11:46 am
ir bankas konts.

bet nav alus.
Comments 
14th-Jun-2017 01:34 pm
tātad nebija lieku problēmu? izsauca, lai iepriecinātu personiski? :)
14th-Jun-2017 02:54 pm
ir problēma - risini!
This page was loaded Jun 25th 2017, 1:31 pm GMT.