Ziņojumi kosmosam
Nenopietni par nopietno un nopietni par nenopietno
Commenting To 
14th-Jun-2017 11:32 am - nac. lepnums
tāda progresīva un uzvaroša tenisiste taču jau drīz būs miljonāre.

nesaprotu, kāpēc valstij (t.i. nodokļu maksātājiem) būtu viņai jāpiešķir kaut kāda nauda.

valstij būtu pareizi atbalstīt sportistus, kuri vēl ir tikai ceļā uz šādiem sasniegumiem.
Comment Form 
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:
This page was loaded Jun 25th 2017, 1:20 pm GMT.