Ziņojumi kosmosam
Nenopietni par nopietno un nopietni par nenopietno
Commenting To 
14th-Jun-2017 12:14 am - dirskomforts
nez, kāda sabiedrība ir labāka? tāda, kurai diskomfortu rada plakāts?

vai varbūt tāda, kurai diskomfortu rada plakāta cenzūra?

un kādai sabiedrībai piederi tu?
Comment Form 
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:
This page was loaded Jun 25th 2017, 1:27 pm GMT.