Ziņojumi kosmosam
Nenopietni par nopietno un nopietni par nenopietno
Commenting To 
13th-Jun-2017 11:57 pm - no nazi
2pk nacistus šāva. jo citas metodes pret viņiem nedarbojas.

vai šodien ir ok nacistam vismaz pa ķobi iedot?

nu jebkurā gadījumā runāt par kompromisiem ar nacisma ideoloģijas pārstāvjiem ir bezjēdzīgi.
Comment Form 
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:
This page was loaded Jun 25th 2017, 1:20 pm GMT.