Ziņojumi kosmosam
Nenopietni par nopietno un nopietni par nenopietno
Commenting To 
13th-Jun-2017 11:55 pm - cvk
ja man būtu tāda iespēja, es atceltu nākamā gada saeimas vēlēšanas.

simtgade nav piemērots laiks šādai nodarbei.

un vēlēšanas papurgās arī simtgadi.
Comment Form 
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:
This page was loaded Jun 25th 2017, 1:22 pm GMT.