Ziņojumi kosmosam
Nenopietni par nopietno un nopietni par nenopietno
Commenting To 
13th-Jun-2017 10:58 am
ministrija cenzē plakātu.

nē, tas nav krievijā.

ziņu virsraksti reizēm mani kā pilsoni ļoti apbēdina.
Comment Form 
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:
This page was loaded Jun 25th 2017, 1:16 pm GMT.