Ziņojumi kosmosam
Nenopietni par nopietno un nopietni par nenopietno
 
13th-Jun-2017 10:58 am
ministrija cenzē plakātu.

nē, tas nav krievijā.

ziņu virsraksti reizēm mani kā pilsoni ļoti apbēdina.
This page was loaded Jun 25th 2017, 1:17 pm GMT.