Ziņojumi kosmosam
Nenopietni par nopietno un nopietni par nenopietno
Commenting To 
13th-Jun-2017 10:38 am - koordinācijas centrs piedāvā
vienkārši burvīga intervija ar burvja priekšnieku

nu jūs tur rīgā par tiem melnajiem neuztraucieties, tie ir vai nu studenti, vai tūristi. sandris visus pieskata. ja ko aizdomīgu redzat - zvaniet! =)
Comment Form 
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:
This page was loaded Jun 25th 2017, 1:27 pm GMT.