Ziņojumi kosmosam
Nenopietni par nopietno un nopietni par nenopietno
Commenting To 
13th-Jun-2017 10:36 am - eu
somi no valdības nupat izmeta nacistus. bet britu jaunā tečere grib valdībā ievilkt kaut kādus marginālus ekstrēmistus.

eiropa arvien straujākiem soļiem iet uz divu ātrumu uzparikti. vai pat daudzu ātrumu uzparikti.

interesanti, kurā klubiņā būs latvistāna...
Comment Form 
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:
This page was loaded Jun 25th 2017, 1:24 pm GMT.