Ziņojumi kosmosam
Nenopietni par nopietno un nopietni par nenopietno
Commenting To 
13th-Jun-2017 12:16 am - ze sekret
ir ticis izpausts valsts noslēpums.

saprotu, vainīgie jāsoda. valstij, tāpat kā jebkurai organizācijai, ir kaut kādas iekšējās lietas, kuras nav jārāda svešām acīm.

bet... ja tas noslēpums ir izpausts... vai tas joprojām turpina būt noslēpums?
Comment Form 
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:
This page was loaded Jun 25th 2017, 1:26 pm GMT.