Ziņojumi kosmosam
Nenopietni par nopietno un nopietni par nenopietno
ze sekret 
13th-Jun-2017 12:16 am
ir ticis izpausts valsts noslēpums.

saprotu, vainīgie jāsoda. valstij, tāpat kā jebkurai organizācijai, ir kaut kādas iekšējās lietas, kuras nav jārāda svešām acīm.

bet... ja tas noslēpums ir izpausts... vai tas joprojām turpina būt noslēpums?
This page was loaded Jun 25th 2017, 1:19 pm GMT.