Ja tu eksistē, vēl nenozīme, ka dzīvo...


12. Jūnijs 2005

>>><<< @ 22:22

Garastāvoklis:: contemplative
Mūzika: -

Kad saule glāsta viļņu galvas
Es ilgu akas bezdibeņos krītu
Un raugos debess zilās acīs
Kā cerību krustcelēs pie laimes takas.


</p>
 

Comments

 
From:[info]vanesa
Date: 20. Jūnijs 2005 - 12:51
(Link)
Vai tas ko tiešām nozīmē vai tikai vārdu spēles?
[User Picture Icon]
From:[info]flitta
Date: 25. Jūnijs 2005 - 15:21
(Link)
Neizklausās ticami?
From:[info]vanesa
Date: 26. Jūnijs 2005 - 11:44
(Link)
Izklausās, bet var jau būt visādi. Dēļ tā jautāju.
[User Picture Icon]
From:[info]flitta
Date: 30. Jūnijs 2005 - 02:47
(Link)
thats clear =.)
[User Picture Icon]
From:[info]sb
Date: 7. Jūlijs 2005 - 21:41
(Link)
mmm. jūra:))
[User Picture Icon]
From:[info]flitta
Date: 7. Jūlijs 2005 - 22:30
(Link)
mhm :)

Ja tu eksistē, vēl nenozīme, ka dzīvo...