bez · principiem

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Baudāmi sasniegt tādus prāta stāvokļus, kuros spēju realizēt idejas sajūtamā matērijā
Un piekrītu Ancei Vilnītei, jo viņa simpatizē un asociējas ar svarīgiem principiem
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry