tapete's Journal -- Day [entries|friends|calendar]
tapete

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

PASAULE SUUKAA [04 Dec 2004|04:14pm]

Nu tagad staigaaju ar veco mobzi un mana miiljaakaa speeljmantinja -  digitaalais ar ir prom :( stulbie narkashi, galva ar saap no sitiena ar elkoni. Menti sako veel vairaak - 3 stundas rakstiit zinjojumu, zinaams, ka nekaadas jeegas, bet ja ments to veel tev aciis pasaka...

Un Juus veel domaajat ka pasaule ir skaista ?

10 comments|post comment

navigation
[ viewing | December 4th, 2004 ]
[ go | previous day|next day ]