Te nekā nav un nebūs, jo klab.lv es izmantoju, lai lasītu un komentētu. Sazināties vai ko vairāk par mani uzzināt var ar.null.lv.

Lasu friends ierakstus ar savu veidoto FriendsRSS layout, lai varētu visus friends lasīt ar viena RSS fīda palīdzību, nevis pievienojot katru atsevišķi.