It's a free world, baby! [entries|archive|friends|userinfo]
egii

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Aug. 18th, 2006|01:26 pm]
On a cloud of pink has turned to grey
And I'm alone again, yeah

linkpost comment

Life is still just a bowl of cherries. [Jul. 27th, 2006|10:47 pm]
[music |Mad Season - I'm Above]

Nekad neklausiet, ko jums pa tē vē saka. Muļķības. Viņiem jau rudeni negribas.

Vispār ķirši ir ieguvuši nozīmīgu vietu manā (mūsu?) dzīvē.
linkpost comment

Life is just a bowl of cherries [Jul. 24th, 2006|09:27 pm]
[music |Frank Sinatra - Singing In The Rain]

link2 comments|post comment

[Jul. 23rd, 2006|09:34 pm]
[music |NABA 93.1]

Vispār jāiet skatīties Četras Istabas. Gribu uz Kubu. Pie Fidela, sociālisma, cigāriem, ruma un zilām lagūnām. Brīvības sala. Maybe.  Bet tāpat mums jābrauc. Es zinu, ka Tu šito neizlasīsi, bet pats jau zini, ka jābrauc.

linkpost comment

[Jul. 23rd, 2006|12:53 pm]
[music |Voiceks Voiska - To nevar darīt šeit]

Gribu projām. Varbūt arī tā ir labāk- ne kopā kādu laiku. Nākamā nedēļas nogale solās būt saulaina, smaržot pēc alus un ugunskurā ceptas gaļas. Šī- jau beidzas un ir nedaudz gar-laicīga, nobružāta un pilna apnikuma.


TO NEVAR DARĪT ŠEIT, TO NEVAR??!!! :D It's a free world, baby! (Voiceks+R.E.M.=Ecstatic peace!)
linkpost comment

[Jul. 20th, 2006|08:48 pm]
[mood |melns-balts bez kompromisiem]
[music |Baložu Pilni Pagalmi - Melnbaltā]

Un vasara ir nogurusi un kas zin, kad sāks līt... Tu guli uz manas grīdas... (tikai neko nejautā, lūdzu!)
linkpost comment

Artificial Red [Jul. 20th, 2006|03:51 pm]
[mood |Visāds]
[music |Mad Season - Artificial Red]

Šodien izveidoju jaunu dienasgrāmatu. Veco nav vērts skatīties, tāpat linku neuzzināsi. :D Klausos Steilija balsī un mokos kārtējās "eksistenciālajās pārdomās".


Mad Season atradu kaut kādu neoficiālo mājas lapu http://members.tripod.com/~Croissant
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]