duende [entries|archive|friends|userinfo]
duende

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 18th, 2018|12:31 am]
Tik jauki, ka Tavu kājstarpi nosauc par jauku klēpi
linkpost comment

[Mar. 18th, 2018|12:26 am]
Nelaimīgo.sieviešu.mēnesis
Nora jrt
Heda git
Phantom thread splendid
Sieviešu diena ar bijušo

Priekā
, jo tas viss nepieved ne pie kā laba
linkpost comment

[Jan. 10th, 2018|10:44 pm]
[music |mind trip]

atnāc
pasēdi un paskaties
kā es piedzeros
linkpost comment

[Jan. 8th, 2018|10:56 pm]
vēl skaļāk un vēl, bļāāāāāaāāāaaaaviens
https://www.youtube.com/watch?v=FghmcUMGh1E
linkpost comment

Par depresiju [Dec. 28th, 2017|10:21 am]
"...man tā depresija bija trīs gadus, tāpēc nefotogrāfējos, bet tagad, vakar, es uzkrāsoju lūpas -un Dinārs mani Ziemassvētkos safotogrāfēja pie egles, pie daudzām eglēm".
link1 comment|post comment

normāli līst lietus [Dec. 25th, 2017|07:56 pm]
https://www.youtube.com/watch?v=wOGTLJCUt8k
link1 comment|post comment

mīlestības vēstule [Sep. 24th, 2017|10:56 pm]
es būšu pie taviem logiem
es būšu pie tavām durvīm
es gaidīšu lietū
un es stāvēšu salā
es skatīšos zvaigznēs pie Kauguru jūras
es turēšu tevi kā svētbildīti
es katru dienu skatīšos uz Teodora mīžamvanniņu un tās graudiem
es turēšu tevi kā bērns ievārījuma burku
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]