Welkam to a.r. - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
dreamisover

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jan. 10th, 2006|02:01 pm

dreamisover
pie gājēju pārejas sabaidīju EināruR hūtē.. pārņēma tāda īpatnēja vainas sajūta, līdzīga tai, kas rodas netīšām nodarot pāri kādam disabled.
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs IP addresses of anonymous posters.