domyx's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are the 2 most recent journal entries recorded in domyx's LiveJournal:

  Tuesday, September 17th, 2019
  11:24 am
  vārds deviņiem, un Gramma nozīmē kaut ko zīmētu vai uzrakstītu; modeli.

  Saskaņā ar Eneagrammu, katrai personībai ir noteikts pasaules uzskats un tā uz pasauli skatās caur savu objektīvu vai filtru. Tas ļauj izskaidrot, kāpēc cilvēki uzvedas noteiktos veidos. Aprakstot, kā mainās pamata personība gan pozitīvās, gan negatīvās situācijās - mūsu ideāls pats pret mūsu aizsardzības mehānismiem -, Enneagramma parāda personiskās attīstības iespējas un sniedz pamatu citu izpratnei.

  Uzzini kurš eneatips esi tu :)
  Thursday, September 12th, 2019
  6:45 pm
  Lietas par darba aizsardzību, ko derētu atcerēties ikvienam
  Lietas par darba aizsardzību, ko derētu atcerēties ikvienam K

  o var izraisīt darba vides riska faktori? Darba vides riski var izraisīt dažādas arodslimības, tās ir slimības, kuras ir radušās dēļ nesakārtotas darba aizsardzības. Darba vides risku iespaidā var saasināties citas slimības un pasliktināties pašajūta. Ir dažādi darba vides risku veidi, galvenie no tiem ir: Traumatiskie darba vides riski izraisa dažāda rakstura traumas, kuras rodas veicot darbu, kā, piemēra, sastiepumi un lūzumi un pat letāli gadījumi. Psihoemocionālie darba vides riski izraisa stresu, depresiju, veicina izdegšanas sindromu. Ķīmiskie darba vides riski izraisa dažādas saslimšanas, kas saistītas ar gremošanu, dažādām infekcijām, kas rodās iesūcoties caur brūci vai ieelpojot. Fizikālie darba vides riski izraisa stresu, vājdzirdību, kā arī miegainību un nogurumu. Ergonomiskie riski var izraisīt fizisku pārpūli, kas saitīta ar smagumu pārvietošanu un piespiedu darba pozām. Bioloģiskie riski izraisa saslimšanas, kas saistītas ar vīrusiem, baktērijām, sēnītēm … Tehnoloģiskie riski. Kļūda tehnoloģiskajā procesā var radīt diskomfortu, toksisko vielu noplūdi, saindēt gan darba vidi, gan apkārtējo vidi, var izsaukt nopietnus draudus veselībai.

  Nāc un ieskaties, Aina piedāvā dažādus pakalpojumus!
About Sviesta Ciba