木
09 October 2017 @ 01:25 pm
Var apgūt jaunas prasmes vai pārkvalificēties, piesakoties līdz 6. novembrim  
Apsveru iespēju mācīties RTU.

Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas prognozēm iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā nākamajos gados turpinās sarukt - par vairāk nekā 60 tūkstošiem līdz 2022. gadam, radot vairāk nekā 25 tūkstošu vidējās kvalifikācijas speciālistu iztrūkumu darba tirgū: 

  • būvniecības specialitātēs – aptuveni 2500 speciālistu iztrūkums;
  • IKT, elektronika – aptuveni 2000 speciālistu iztrūkums;
  • kokapstrādes specialitātēs – aptuveni 700 speciālistu iztrūkums;
  • metālapstrādē, mašīnbūvē un mašīnzinībās – aptuveni 7200 speciālistu iztrūkums.

 http://viaa.gov.lv/lat/pieauguso_izglitiba/jaunumi/?text_id=39684&utm_source=email+marketing+Mailigen&utm_campaign=VIAA+aktualit%C4%81tes+2017+02.10.+-+06.10.&utm_medium=email