木
09 June 2023 @ 10:00 pm
Tā gan, bet ko acs pamana gleznā pirmo?  
"Gan kinofilmai, gan gleznai ir sākums un beigas, taču atšķirībā no kino gleznā vis redzams vienlaicīgi." Vineta Kaulača.

Vēl nedaudz un šķiet atgūšu prieku un vēlmi iet uz izstādēm, ja spēšu iemājot un dzīvot gleznās.