木
27 March 2023 @ 11:02 pm
Aizsargreakcija  
"Traumatizējoši notikumi izjauc līdzsvaru, pastiprinot iekšējās pasaules nozīmīgumu, ja netiek saņemta palīdzība un atbalsts no ārējās pasaules. Atšķeļot daļu savas individualitātes un ieslēdzot to iekšējā pasaulē, tā tiek pasargāta no apdraudējuma, bet tā zaudē iespēju attīstīties. Pieredzes pārstrāde ļauj atjaunot saikni ar ārējo pasauli un integrēt atšķelto daļu." (D. Kalshed)