木
16 July 2022 @ 09:31 am
Monētas divas puses?  
Vai cilvēks ir tas, par ko viņš sevi uzskata pats, vai tas, par ko viņu uzskata citi?