木
13 June 2022 @ 01:45 pm
šodien esmu suseklis  
Vai nav ironiski, ka vārds gudrība (sophia) daudzās valodās ir sieviešu dzimtē? Prāts ir tikai viens no instrumentiem, lai saniegtu gudrību. "Tā saka Dieva Gudrība: “Es biju pie Kunga Viņa ceļu sākumā, pirms Viņš iesākumā bija ko radījis. No mūžiem es esmu radīta un kopš sen­seniem laikiem, pirms zeme bija tapusi. Vēl nebija ūdeņu plašumu, bet es biju jau ieņemta, vēl avotos nebija sakrājies ūdens, pirms vēl bija nosēdušies kalni, vēl pirms pakalniem es esmu dzemdināta. Zemi un tīrumus Viņš vēl nebija veidojis, nedz zemes putekļiem sākumu. Kad Viņš radīja debesis, es biju klāt. Kad ar stingru likumu un debesu loku Viņš apjoza ūdeņu plašumus, kad augšā Viņš veidoja mākoņus un dzelmju avoti pieņēmās spēkā, kad Viņš noteica robežas apkārt jūrai un ūdeņiem, lai tie nepārkāptu savus krastus, kad Viņš lika pamatus zemei, es biju kopā ar Viņu kā māksliniece, Viņa iepriecinājums visās dienās, visu laiku rotaļājoties Viņa priekšā, rotaļājoties zemes virsū, un mans prieks bija būt kopā ar cilvēku dēliem.”" (Sak 8, 22-31)