木
23 April 2021 @ 12:19 pm
Par vēlmi un nepieciešamību būt klusumā un vienatnē  
"Tālāk pašpalīdzības aplī ir būšana vienatnē un klusumā, kas var sekmēt pašizziņu, kura izpaužas savu pārdzīvojumu, sajūtu, izjūtu un pārdomu uztvērumos un apcerēšanā; tās ir arī pārdomas, apcere.25 Tā palīdz apzināties savus resursus, sk. arī 5. nodaļā. Vienkārši sakot, visiem ir sajūtas, emocijas un domas, tās ir svarīgi apzināties, saprast un vadīt."

https://dspace.rsu.lv/jspui/bitstream/123456789/3885/1/Pas%CC%8Cpali%CC%84dzi%CC%84bas%20gra%CC%84mata_Final.pdf?fbclid=IwAR1oSWAh545tJVcYE8oD1D69Jr4mDL9iW5ZM9UTcl0L-awygUzEiDXwgGWM