木
12 April 2021 @ 09:24 am
Citu mērīšana  
"Mums nav jāanalizē otra cilvēka garīgums. Pirms vairākiem gadiem satiku kādu vīru, kurš teica, ka tad, kad piedzīvoja Svētā Gara pieskārienu, bija tik enerģiski citiem norādījis par viņu ticības seklumu. Un tagad bija nācis pie atziņas, ka caur to ir daudzus sāpinājis, un ka tas nemaz nebija Svētā Gara darbs viņā, bet gan paša ambīcijas. Un tad viņš teica: man jāiet pie šiem cilvēkiem un jālūdz viņiem piedošana par savu miesīgumu. Mums jābūt uzmanīgiem, lai saprastu, kuros brīžos Svētais Gars dod mums impulsus, bet kuros - tā ir mūsu pašu vēlme."

E.Mažis