木
11 April 2021 @ 09:40 pm
Beidzot šonedēļ darbā bija sajūta, ka spēju radīt pozitīvas pārmaiņas  
Vārdi un darbi )