木
29 March 2021 @ 10:14 pm
 
«Par kāda stāstījuma vai stāstījuma daļu es sevi uzlūkoju?»