木
03 October 2020 @ 02:17 pm
Ja atmet ego ir viegli klausīties  
Strīdi bieži rodas tad, kad ir sajūta, ka otrs neko daudz nerubī. Varbūt pat pieļauj, ka otram var būt taisnība, taču dominē pārliecība es zinu labāk. No kurienes tā rodas un kāpēc? Jo taču absurdi iedomāties, ka es vienīgā zinu un saprotu visu. Un vēl no sajūtas,ka otrs tevi nesaprot, nesadzird tavu patiesību. Lai gan galu galā patiesība ir viens veselums, taču ego grib daudz ko saskaldīt. Nogurumā var pazust empātija, spēja sadarboties un ieklausīties.