木
28 July 2020 @ 12:09 pm
Atzīmes  
Psihologi apgalvo, ka uz jautājumu "kā jūties?" atbilde "labi"/"normāli"/"slikti" nav īsti precīza, jo šie vārdi neapzīmē sajūtas vai emocijas, bet tikai vērtējumu.