木
22 May 2020 @ 12:25 pm
Kas sevī jākārto  
Uzticības trūkums Gaismas uzvarai
Mīlestības trūkums
Ego (spītība)
Paterētājs (vairāk ņemu nekā dodu)
Mazvērtība
Neticība saviem spēkiem
Agresija uz citiem (ja maz gulēts vai ievainots ego)
Nav saiknes ar Zemes māti
Bailes (pārāk liela noslēgtība, dzīvoju kokonā)
Ticības trūkums
Tikumības trūkums (noklusēšana, slinkums, nevīžība, haotiskums, aizmāršība)
Nosodījums
"Krējuma" matrice
Atkarības (zimēšanas atkarība, tāpēc pazūd laiks un bieži aizeju vēlu gulēt)
Intrigošana (par daudz muldu reizēm)
....un vēl un vēl, kas