木
05 March 2020 @ 01:59 am
Viena realitāte  
"Tieksme pārsniegt jeb transcendēt sevi ir fundamentāla ikviena cilvēka iezīme. Mēs visi vēlamies pārsniegt paši sevi. Tāpēc cilvēki vēlas kāpt kalnos vai aizlidot uz Mēnesi. Tā ir vajadzība transcendēt sevi, nonākt viņpus savas patības. Šī iemesla dēļ mēs arī iemīlamies. Mēs gribam iziet no savas patības un nonākt kādā citā. Šis impulss transcendēt sevi tiek piepildīts vienīgi tad, ja atgriežamies pie pirmavota. Tā ir mīlestības impulsa visdziļākā nozīme."

Bīds Grifits, benediktiešu mūks, priesteris
 
 
木
05 March 2020 @ 03:30 am
Ko līdzīgu mācīja arī da Vinči  
"Attēlā jāietver tas, ko redzam no šejienes un turienes. Kad skatāmies uz priekšmetu, tas atspīd mūsu acīs. Kad uz to vairs neskatāmies un pavēršam skatu citur, acī paliek priekšmeta pēcattēls. Priekšmeta nospiedums - tā pati forma, bet pretējā krāsā. Pēcattēli ir krāsas iekšpus acs, kas skatās uz priekšmetu. Cilvēks īstenībā redz tikai to, par ko ir pārliecināts.

Mākslas uzdevums - diktēt tiesības uz savu realitāti."

"- Kurā pusē tu esi?
- Savā!"

No Anžeja Vajdas filmas "Pēcattēls"