木
12 December 2019 @ 12:16 am
In Hell I'll Be In Good Company  
Man nesen teica, ka es nonākšot ellē, jo dzīvojot grēcīgu dzīvi. Jāsāk gatavoties.
Šorīt no rokām izkrita tējkanna ar verdošu ūdeni un es netīšām aplaucēju cilvēku. Bad vibes.
 
 
木
12 December 2019 @ 02:48 pm
I'm lost again  
Viegli saprast, viegli izdarīt? )
 
 
Current Music: Billie Eilish - all the good girl go to hell
 
 
木
12 December 2019 @ 03:26 pm
Izkropļojumi  
Jā, tā ir, ka nepietiek tikai ar to, ka esi piedzimis un apziņu, ka pastāv kāds Radītājs un bezgalīga mīlestība. Bet kāpēc jāizdomā sodi un elles? Jo tikai tā cilvēki ievēros morāles likumus? Vai tad citadi nevar? Vai tad tie nav cilvēkā pašā? Vai tad cilvēks pats nesaprot, kas viņā vēl nesakārtots?

"Lasītāji, teoloģiskās domas sekotāji, draugi kristieši un ikviens labas gribas cilvēk - patiesai tuvākmīlestībai, kas sevī iekļauj visu dažādo cilvēku, viņu izturēšanos, orientāciju un dzimumidentitāšu iekļaušanu un pieņemšanu, pietiek, ja sapratīsiet, ko nozīmē vārds "metanoeite" jeb 'mainieties [uz augšu]', kas Rakstos un no kancelēm tiek tulkots un interpretēts nepareizi, kā atgriešanās no grēkiem, bet kas tas noteikti nav. Šī grēku teoloģija ir absolūti nepareiza, tā Dievu pasniedz un attēlo kā vardarbību un atriebīgu, kas pieprasa sodus un nožēlas... Dievs ir absolūta augstākā mīlestība un tā sevī ietver visu dažādību, kāda tā pasaulē un dabā pastāv. Jo nekas nav radīts, lai Dievs to nicinātu, nepieņemtu, sodītu vai atstumtu. Jau Rakstu grāmatas sākumos mēs lasām, ka Dievs visu radīto pasauli redzēja ārkārtīgi labu esam un bija ar radīto ļoti apmierināts... Tad kā, mīļie draugi, Dievs varētu kādu no savām radībām iznīcināt un nolemt ellei?"

https://www.didziskukainis.lv/lgbt-kristiesi/params/post/1571798/par-patiesu-ieklausanu-jeb-brandan-robertson-true-inclusion-gramatas-apskat