木
08 November 2019 @ 03:32 pm
Suns un kaķis  
"Kāds vīrs, kura laulība bija nonākusi strupceļā, skolotājam jautāja pēc padoma, viņš atbildēja: "Tev ir jāmācās klausīties savā sievā." Vīrs ņēma šo padomu vērā un pēc mēneša atgriežoties stāstīja, ka ir klausījies katru vārdu, ko sieva teikusi. Tad skolotājs ar smaidu sacīja: "Ej mājās un klausies tajos vārdos, ko viņa nestāsta.""