木
30 October 2019 @ 07:37 pm
 
"Raksturojot sievietes un vīrieša atšķirīgās lomas, Bērdžers ievieš jēdzienu „sociālā klātbūtne”. Vīrieša sociālo klātbūtni raksturo vara un spēks, proti, tas, ko viņš var izdarīt ar kādu objektu. Šī vara var būt iedomāta, fiktīva vai mānīga, taču tas neatceļ pašu kritēriju. Sievietes klātbūtni savukārt raksturo viņas pašas attieksme pret sevi un tas, ko ar viņu var izdarīt kāds cits, ko viņa atļauj, kam piekrīt, kādu attieksmi viņa vēlas vai ir „pelnījusi” sagaidīt. Citiem vārdiem, vīrieši rīkojas, bet sievietes parādās. Tas, ko vīrietis darīs ar sievieti, lielā mērā atkarīgs no tā, kāda būs šī parādīšanās – ko viņš viņā ieraudzīs
10
. Tāpēc izskatīties labi vīrieša acīs ir diezgan svarīgi – no tā var būt atkarīgas sievietes izredzes, labklājība un ne tikai. Līdz ar to veidojas dubultais skatīšanās slogs: no vienas puses, vīrieši skatās uz sievietēm un viņas novērtē (vai kakls nav pārāk garš, vai gurni – pārāk plati), pirms pieņem lēmumu, ko ar viņām darīt (viņu labā, pret viņu gribu, kopā ar viņām u.tml.). No otras puses, sievietes pašas skatās uz sevi, lai iegūtu kaut daļēju kontroli par to, ko viņās ieraudzīs citi. Tāpēc iekšējais skatiens patiesībā ir maskulīns, viņas skatās uz sevi no vīrieša pozīcijām un spriež, vai, piemēram, tik mazas krūtis vīrietim varētu patikt. Sevi vērtējošais skatiens metaforiskā veidā parādās arī gleznu sižetos – kā spogulis vai ūdens virsma, kurā sieviete veras. Interesanti, ka šāda skatiena politika, kas balstās pieņēmumā, ka izskatam seko rīcība, zināmā mērā kalpo par attaisnojumu vardarbībai, pazemojumiem un izvarošanai, jo atbildība tiek novelta uz sievieti par to, ka viņa ir nepietiekami kontrolējusi savu izskatu un līdz ar to vienkārši piedzīvojusi savas „sliktās” parādīšanās sekas."

http://www.punctummagazine.lv/2017/10/25/no-vecmeistariem-lidz-playboy-sievietes-kailums-ka-kulturas-kategorija/?fbclid=IwAR1DuZYDlFg1u-kF45xD9n4PP8Sn9vrpedUWd7uejORAX_SqUBq9yn-m8QU