木
28 October 2019 @ 05:16 pm
Vibrāciju celšana  
Pastrinšķināju kokli. Kļuva labāk gan man, gan klausītājam.

Kad vakar cilvēki dziedāja, nedaudz kautrējos, jo nezināju vārdus un tās dziesmas arī nebija pārāk tuvas man. Lai gan pēdējā mūzikas terapijas sesijā man teica, ka man esot ļoti skanīga balss. Tāpēc vajagot dziedāt drošāk.