木
30 September 2019 @ 01:10 pm
Mīlestības galvenais pienākums ir uzklausīt  
"Kad divi cilvēki sarunājas ar savstarpēju cieņu un klausās ar īstu interesi un vēlmi saprast cita viedokli, kad mēģina sevi nolikt cita vietā un ielīst viņa ādā, pasaule izmainās, pat ja tikai par mazumiņu. Pat ja tikai daļēji, viņi paceļ masku, aiz kuras slēpjas gandrīz visi, un tas efektīvāk par jebkādu likumu spēj radīt vienlīdzību starp diviem cilvēkiem, kuriem pietiek drosmes būt atvērtiem vienam pret otru. Var izsūdzēt grēkus priesteriem, taču viņi neizsūdzēs savus. Var izstāstīt savas raizes psihiatriem, taču viņi neprasīs viedokli par savām."

Teodors Zeldins
https://www.satori.lv/article/ka-iespejams-atteikties-no-iluzijam-par-sevi