[<<<] [>>>]


21st
02:52 pm: cenšos neģenerēt tumšas domas - 6 comments
24th
02:51 pm: Cilvēku sejas
06:42 pm: (no subject)
25th
12:05 am: Iecietība pret visām dzīvām būtnēm - 2 comments
29th
11:29 am: Kas ir domu brīvība? - 3 comments