木
06 March 2019 @ 08:41 am
Cilvēku emocijas  
Nezinu, vai piedzimšanu un nāvi var uzskatīt kā pašu par sevi saprotamu.